تبلیغات
علوم زیست برای شما - پاسخ فعالیتها و پرسش های کتاب علوم زیستی و یهداشت
خود شناسی،خدا شناسی
تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1391
نویسنده : Davood Aliabadi
فعالیت های فصل اول (کتاب علوم زیستی و بهداشت)


فعالیت صفحه 2:

1 – خطاهای بینایی:1 - وقتیكه هوا تاریك است اشیا را به خوبی نمی بینیم 2 - كوچك دیده شدن اشیای دور 3 - دیدن سراب 4 – وقتیكه اتومبیلی به طرف جلو حركت می كند به نظر می رسد چرخهای آن به عقب می چرخند

خطاهای شنوایی: 1 - سنگین شدن گوش 2 - وقتیكه آب به گوشمان می رود گوشمان خوب نمی شنود
3 - دركنار صداهای بلند صداهای ضعیف را نمی شنویم 4 – در خیابان متوجه صدای ماشین ها نمی شویم

خطای بویایی: 1 - وقتیكه سرماخورده ایم بوها را تشخیص نمی دهیم 2 - وقتیكه ادكلن استفاده می كنیم اول بوی آنرا احساس می كنیم ولی بعد از مدتی بوی آنرا احساس نمی كنیم 3 – بوی عطرها را اشتباهی می گیریم

خطای چشایی: 1 - مزه غذاهای خیلی داغ یا خیلی سرد را احساس نمی كنیم2 - وقتیكه سرما خورده ایم احساس می كنیم دهانمان تلخ مزه شده است 3 – بعد از مسواك زدن مزه غذا ها را متوجه نمی شویم

خطای لامسه: 1 – وقتیكه یخی را در دستمان می گیریم اول احساس سرما می كنیم ولی بعد از مدتی فكر می كنیم دستمان می سوزد 2 – وقتی كفش تنگی را می پوشیم اول آن را احساس می كنیم ولی بعدا حس نمی كنیم

2 - با استفاده از وسایل دقیق اندازه گیری

3 – با ساختن وسایلی مانند رادیو، تلوزیون، تلفن و موبایل

فعالیت صفحه 5

1 – پیشرفت تكنولوژی و ساخته شدن وسایل دقیق آزمایشگاهی، پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و غیره

2 – بلی، زیرا ممكن است اشتباه باشند.

3 – خیر، زیرا گاهی دانشمندی بدون پیمودن مرحله ای به مرحله دیگر وارد می شود

4 – تعریف مسئله: آیا واقعا ممكن است بدون وجود مگس های دیگر مگسی از گوشت فاسد بوجود آید

جمع آوری اطلاعات: او ابتدا مقداری گوشت را در هوای آزاد گذاشت چند روز بعد جانوران كرمی شكل در آن پیدا شدند این كرمها پس از چند روز به مگس تبدیل شدند او سپس گوشتهای جانوران مختلف را به این روش آزمایش كرد و اطلاعاتی را به دست آورد

فرصیه سازی: نوزادان كرمی شكل از ذرات ریزی كه مگس ها روی گوشت فاسد بر جای می گذارند به وجود می آیند

آزمایش فرضیه: قرار دادن گوشت در ظروف سربسته و سرباز

ثبت یافته ها: در كتاب چیزی در این مورد اشاره نشده است

تفسیر یافته ها و نتیجه گیری: مگس خودبخود از گوشت گندیده بوجود نمی آید بلكه هر مگسی حاصل تخم گذاری مگس های دیگر است

انتشار گزارش: انتشار كتابی بنام ‹‹ آزمایش هایی درباره پیدایش حشرات››

5 – پنهان كردن گوشت در زیر خاك، گذاشتن گوشت در ظرفهای دربسته

پرسش و تحقیق صفحه 8

1 – اگرچه اولین كسی كه برای نظریه پیدایش خودبخودی موجودات زنده ایراد گرفت فرانچسكو ردی بود اما او نتوانست این نظریه را بطور كامل رد كند بعد از وی در سال 1748 كشیشی بنام اسپالانزانی مقداری سبزی و گوشت را در آب جوشاند و سپس آن را در ظرفی شیشه ای ریخت و درب ظرف را با حرارت دادن مسدود كرد او مشاهده كرد كه در ظرف در بسته هیچ میكرو اورگانیسمی (موجودی) بوجود نمی آید و مواد غذایی فاسد نمی شود. طرفداران نظریه پیدایش خودبخودی چنین استدلال كردند كه ورود هوا به درون ظرف برای پیدایش خودبخودی موجودات زنده لازم است و به این ترتیب آزمایش اسپالانزانی را رد كردند بعد از اسپالانزانی دانشمندی بنام لویی پاستور با آزمایش خود نظریه پیدایش خودبخودی را بطور كامل باطل كرد پاستور در آزمایشی مقداری گوشت را در ظرف شیشه ای كه به سر آن لوله ای به شكل S وصل شده بود قرار داده و آنرا جوشاند وی مشاهده كرد اگرچه مواد غذایی موجود در ظرف در تماس با هوا هستند ولی هیچ موجودی داخل ظرف بوجود نمی آید و غذا فاسد نمی شود او چنین استدلال كرد كه میكروبها در محل خمیدگی لوله باقی می مانند و نمی توانند به مواد غذایی برسند در نتیجه نمی توانند غذا را فاسد كنند

2 – خیر، روش علمی فقط می تواند به سوالاتی پاسخ دهد كه بتوان آنها را در آزمایشگاه یا طبیعت مورد مشاهده، اندازه گیری یا آزمایش قرار داد.

3 – تعدادی گاو هم اندازه، هم نژاد، هم سن و سالم انتخاب می كنیم سپس آنها را به دو دسته تقسیم می كنیم هر دو گروه را در طویله های یكسان (دمای یكسان، نور یكسان، میزان رطوبت یكسان و غیره) نگه داری می كنیم برای گاوهای گروه اول موسیقی پخش می كنیم ولی برای گاوهای گروه دوم موسیقی پخش نمی كنیم سپس به مدت چند هفته شیر گاوها را دوشیده، اندازه گیری كرده و یادداشت می كنیم بعد از گذشت چند هفته میانگین شیر بدست آمده از هر گروه را محاسبه می كنیم. اگر دیدیم شیر گاوهایی كه برای آنها موسیقی پخش كرده ایم بیشتر از گاوهایی است كه برای آنها موسیقی پخش نكرده ایم نتیجه می گیریم كه موسیقی سبب افزایش شیر گاوهای شیرده می شود و لی اگر میزان شیر بدست آمده از هر دو گروه یكسان باشد نتیجه می گیریم موسیقی بر میزان شیر گاوهای شیرده تاثیری ندارد

4 – این كار برای تفسیر نتایج لازم است زیرا در صورتی كه چند عامل بطور همزمان تغییر كنند ما نمی توانیم بفهمیم نتیجه به دست آمده مربوط به كدامیك از عوامل بوده است.فعالیت های فصل دوم

فعالیت صفحه 12

1 – تا رنگ موجود در روی آن از بین برود.

2 – زیرا در موقع بریدن تعدادی از سلولها و واكوئل های آنها پاره می شود و رنگ موجود در آنها خارج می شود

3 – حدود 55 تا 60 درجه سانتی گراد

4 – سلولها در اثر گرما می میرند و غشا خاصیت نفوذ پذیری انتخابی خود را از دست می دهد و رنگ موجود در واكوئل از آنها خارج می شود

5 – زیرا اولا مقداری از مواد موجود در آنها در اثر گرما از بین می رود

دوما مقداری از مواد موجود در آنها نیز از سلولها خارج شده و وارد آب می شود

فعالیت صفحه 14

تفاوت بین كروموزومهای مختلف: كروموزومها از نظر طول و نیز از نظر محل قرار گرفتن سانترومرها باهم تفاوت دارند.

كروموزومها متعلق به مرد هستند.

جواب سوال زیر شكل بالای صفحه 15

جفت كروموزوم آخر (شماره 23) در مرد بصورت XY ولی در زن بصورت XX است

جواب سوال زیر شكل پایین صفحه 15 سطوح پایین تر وقتیكه باهم جمع می شوند سطوح بالاتر را بوجود می آورند (مثلا سلولها باهم بافت را بوجود می آورند و افراد باهم یك جمعیت را بوجود می آورند)

- زنده بودن از سطح سلول شروع می شود

فعالیت صفحه 18

1 – افزایش آلودگی هوا، نازك شدن لایه ازون، مصرف سیگار و مواد الكلی، استفاد از مواد شیمیایی سرطان زا در بعضی صنایع، استفاده بیش از حد از افزودنیهای غذایی و غیره

2 – الف - در صورتیكه ما در مراحل اولیه از وجود سرطان آگاه شویم می توانیم نسبت به درمان آن اقدام نماییم و یا از پیشرفت آن جلوگیری كنیم

ب – خیر، فقط می توان سرطان را درمان كرده و یا از پیشرفت آن جلوگیری كرد

پرسش و تحقیق صفحه 18

1 – الف: ریزترین: باكتری كروی درشت ترین: سلول درون برگ

ب: قطر سلول پوشاننده سقف دهان حدود 20 میكرون است و طول یك باكتری میله ای حدود 4 میكرون است در نتیجه قطر سلول پوشاننده سقف دهان 5 برابر طول یك باكتری میله ای است

ج : هر سانتی متر 10 میلی متر است در نتیجه هر سانتی متر برابر 1000 * 10 یا 10000 میكرون است

2 – الف: میتوكندری ب: غشای سلول ج: كلروپلاست د: هسته ه: غشای سلولی
ردیف
نام سلول
غشای سلولی
كلروپلاست
میتوكندری
هسته
دیواره سلولی

1
سلول پوشاننده سقف دهان انسان
+
-
+
+
-

2
سلول ماهیچه ای
+
-
+
+
-

3
سلول برگ
+
+
+
+
+

4
سلول ریشه هویج
+
-
+
+
+


3 - تذكر: همه سلول ها همه اندامكها را دارند به جز:

الف – كلروپلاست كه فقط در بخشهای سبز گیاهان وجود دارد

ب – دیواره سلولی كه فقط در سلولهای گیاهی وجود دارد پس:4 – دستگاه گلژی در سلول ترشح كننده شیره معده میتوكندری در سلول ماهیچه ای

كلروپلاست در سلول سبز رنگ موجود در گیاه

5 – 1 - پیكر همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است

2 - سلول كوچكترین واحد سازنده پیكر موجودات زنده است و واكنشهای شیمیایی اساسی درون آن انجام می شود

3 - هر سلول از تقسیم سلولهای دیگر بوجود آمده است

6 – تا پروتئین ساخته شده را وارد شبكه آندوپلاسمی كنند.

7 – بعضی از سلولهای تومورهای بدخیم از جای خود كنده شده و همراه با گردش خون یا سایر مایعات بدن به بافت های دیگر بدن برده می شوند این سلولها در محل جدید شروع به تقسیم كرده و توده های بدخیم دیگری ایجاد می كنند

8 – شبكه ای از رشته ها و لوله های پروتئینیفعالیت های فصل سومجواب سوال زیر شكل صفحه 21 ماده گوگردی سر چوب كبریت و احتمالا فلزاتی كه در كفش بكار رفته است

فعالیت بالا ی صفحه 221 - تفاوت: مونو ساكاریدها از یك واحد، دی ساكاریدها از دو واحد و پلی ساكاریدها از چند واحد ساخته شده اند

شباهت: هر سه از واحد های یكسانی (مونو ساكارید) ساخته شده اند2 – تفاوت: اولا مولكول سلولز خطی بوده و بدون انشعاب است ولی مولكول های گلیكوژن و نشاسته منشعب هستند دوما نحوه اتصال واحد ها در سه مولكول باهم متفاوت است

شباهت: هر سه از واحدهای یكسان (مونو ساكارید) ساخته شده اند

فعالیت پایین صفحه 22

1 – آبی می شود

2 – با افزودن مقداری لوگول، اگر آبی شود پی می بریم كه نشاسته دارد

3 – خیر

فعالیت بالا ی صفحه 24

از این آزمایش ها نتیجه می گیریم پروتئین سفیده تخم مرغ در اثر گرما منعقد می شود ولی پروتئین شیر در اثر گرما منعقد نمی شود و برعكس پروتئین شیر در اثر افزودن آبلیمو یا سركه منعقد شده و رسوب می كند ولی پروتئین تخم مرغ منعقد نمی شود پس نتیجه می گیریم پروتئین های مختلف دارای خواص متفاوتی هستند

فعالیت پائین صفحه 24

1 – بیشترین سرعت در دمای 43 درجه و كمترین سرعت در دمای 6 در جه

2 – زیرا در این دما به آنزیم ها آسیب می رسد

3 – زیر ا این دما ممكن است به آنزیمها آسیب برساند

پرسش و تحقیق صفحه 25

1 – 1 – گلوكز 2 – گلوكز 3 – پروتئین 4 – یك مولكول گلیسرول و سه مولكول اسید چرب

2 – مونوساكارید

3 – زیرا شكل جایگاه فعال آنزیمها باهم متفاوت است

4 – آب حلال خوبی است، در صفر درجه یخ می بندد و در 100 درجه به جوش می آید، دارای كشش سطحی زیادی است، رسانای ضعیفی است و ...

5 – حیات مجموعه ای از واكنشهای شیمیایی و فرایندهای فیزیكی است كه فقط در محیط آب امكان پذیر هستند و بدون آب فرایندهای زیستی انجام نمی شوند و …

6 – چون هر دو از واحدهای یكسانی (مونوساكارید) ساخته شده اند و هر دو از اتمهای كربن هیدروژن و اكسیژن ساخته شده اند

7 – زیرا نقش آنزیمی دارندفعالیت های فصل چهارم

سوالات متن صفحه 27

الف: وزن برگها و مقدار آبی كه برای آبیاری بكار برده بود اندازه نگرفته بود و آزمایش خود را كنترل نكرده بود

ب: وزن برگها و مقدار آب مصرف شده برای آبیاری درخت را نیز اندازه می گرفتم

ج: تا خاك بشكه به بیرون نریزد یا از بیرون خاكی وارد بشكه نشود

فعالیت صفحه 27

1 – الف: نمودار مقابل

ب: 25

ج: اگر شدت نور یكسان نبود نتیجه ای

كه از آزمایش می گرفتیم درست نبود

د: با افزایش غلظت 2CO هوا تا 14/0 درصد

2 – الف: در دمای حدود 35 درجه

ب: زیرا دمای زیاد باعث اختلال در كار

آنزیم ها می شود

ج: شدت فتوسنتز بیشتر خواهد بود

د: شدت نور، سطح برگ، مقدار كلروفیل، تعداد روزنه ها و غیره

فعالیت بالا ی صفحه 29

1 – این گیاهان نیز كلروفیل دارند ولی به خاطر وجود رنگیزه های دیگر، برگ آنها سبز دیده نمی شود پس این گیاهان نیز فتوسنتز انجام داده و انرژی خود را از خورشید بدست می آورند

2 – سیب زمینی ها در محیطی نگه داری شده اند كه نور وجود داشته است و یا بیرون خاک از خاک بوده است.

فعالیت صفحه 30

الف: زیرا این گیاهان كلروفیل كمی دارند لذا كمتر فتوسنتز می كنند وكمتر رشد می كنند

ب: زیرا این گیاهان طی عمل فتوسنتز مقداری اكسیژن آزاد می كنند كه ماهی ها از آن برای انجام تنفس استفاده می كنند

ج: نازك هستند تا تبادلات گازی به راحتی و به سرعت انجام گیرد، سطح وسیعی دارند تا نور بیشتری جذب كنند

فعالیت صفحه 31

الف: دو ظرف مانند شكل صفحه 31 كتاب آماده می كنیم (اندازه ظرفها، اندازه لوله های آزمایش، اندازه و نوع گیاه آبزی و دمای آب در هر دو ظرف باید برابر باشد) اكنون به یكی از گیاهان نور بیشتر و به گیاه دیگر نور كمتری می دهیم سپس مقدار اكسیژن جمع شده در هر یك از لوله های آزمایش را اندازه می گیریم در هر لوله، اكسیژن بیشتری جمع شده باشد شدت فتوسنتز بیشتر بوده است

ب: همان آزمایش قسمت الف را انجام می دهیم با این تفاوت كه این دفعه باید میزان نور تابیده شده به هر دو گیاه برابر باشد و فقط دمای یكی از ظرفها باید بیشتر و دمای ظرف دیگر باید كمتر باشد

پرسش و تحقیق صفحه 32

1 - توجه: همه جانوران و قارچها مصرف كننده هستند و همه گیاهان و جلبكها تولید كننده هستند پس:

آدمی: مصرف كننده قارچ: مصرف كننده جلبك: تولید كننده زنبور عسل: مصرف كننده

2 – الف: ساخته نشدن كلروفیل به علت نبود منیزیم

ب: چون میزان كلروفیل در گیاه كاهش یافته است فتوسنتز نیز به میزان كمتری انجام می گیرد در نتیجه مقدار نشاسته كاهش می یابد

3 – تا روزنه ها در اثر نشستن گرد و خاك بر روی آنها، بسته نشوند همچنین اینكار باعث می شود تا میزان آب تبخیر شده از گیاه كاهش یابد

4 – داشتن كلروپلاست فراوان، نازك بودن، داشتن سطح وسیع (پهن بودن)، داشتن روزنه های فراوان، داشتن رگبرگ فراوان

5 – جلبكها، زیرا حدود سه چهارم سطح زمین را آب می پوشاندكه در داخل این آبها مقادیر زیادی جلبك زندگی می كند

6 – چون نور خورشید حداكثر تا عمق صد متری آب نفوذ می كند

7 – میانبرگ، زیرا كلروفیل زیادی دارد

8 – الف: نمودار مقابلب: در ساعت 2 بامداد حدود 5/47 و در ساعت 10 صبح حدود 2/1

ج: ساعت 4 بعد از ظهر، زیرا در این موقع میزان نوری كه به گیاهان می تابد زیاد است

د: زیرا شدت نور در طول شبانه روز متغیر بوده استفعالیت های فصل پنجم

فعالیت صفحه 36

1 – غذاهای جانوری

2 – با وجود اینكه مقدار پروتئین زیادی در لوبیا وجود دارد ولی همه اسیدهای آمینه اساسی در لوبیا وجود ندارد

3 – باید غذاهای گیاهی را بصورت تركیبی مورد استفاده قرار داد

4 – درصد پروتئین موجود در گوشت گیاهی بیشتر از گوشت جانوری است ولی میزان اسیدهای آمینه اساسی موجود در گوشت گیاهی كمتر از گوشت جانوری است

فعالیت صفحه 37

الف: بهبود مسائل تغذیه ای با توجه به وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه، توجه به مسائل تغذیه ای بویژه در سنین رشد، توجه به عادات و فرهنگ تغذیه در نقاط مختلف كشور و غیره

ب: 1 – خیر، فرهنگ و آداب تغذیه ای در كشورهای مختلف متفاوت است همچنین وضع اقتصادی و میزان دسترسی افراد به غذا ها در جوامع مختلف یكسان نیست

2 – بلی، ممكن است خانواده ای از نظر اقتصادی وضع خوبی داشته باشد ولی به خاطر بی اطلاعی از ارزش غذایی غذاهای مختلف، غذاهایی را كه دارای ارزش غذایی پایین است مصرف كرده و دچار سوء تغذیه شود.

3 – هر دو، در اولین فرصت و در كوتاه مدت باید میزان پزشك ها را افزایش داد تا نسبت به درمان افرادی كه دچار سو تغذیه شده اند بپردازند و در مرحله بعدی و در دراز مدت باید اطلاعات مردم را بالا برد تا با مصرف صحیح مواد دچار سو تغذیه نشوند

فعالیت صفحه 38

1 – الف: شیر ب: قند و شكر ج: میوه ها و سبزیجات د: شیر

2 – الف: نرم می شود زیرا گرما سبب می شود پوشش دانه های نشاسته پاره شود

ب: سفت می شود زیرا گرما سبب می شود پروتئین ها شكل خود را از دست داده و منعقد شوند

ج: نرم می شود زیرا در اثر گرما لایه میانی نرم شده و سلولها از هم جدا می شوند

د:گوشت نرم می شود زیرا گرما باعث می شود رشته های گوشت از هم جدا شوند

3 – الف: زیرا وجود پروتئین برای رشد و ترمیم بدن لازم است

ب: زیرا تخم مرغ دارای پروتئین بیشتری نسبت به نان است

4 – الف: ماهی دودی ب: ذرت ج: كلم د: غذاهایی كه چربی كمی دارند هـ: لوبیای سفید، سویا

5 – نان كامل: سلولز شكر: انرژی كره: عایق بودن تخم مرغ: پروتئین لوبیای سویا: گوشت مصنوعی

6 – ممكن است غذایی دارای پروتئین زیادی باشد ولی میزان اسیدهای آمینه اساسی موجود در آن كم باشد و یا برعكس ممكن است غذایی مقدار پروتئین كمتری داشته باشد ولی مقدار اسیدهای آمینه اساسی موجود در آن زیاد باشد

جواب سوال متن صفحه 45 ویتامین C موجود در غذاها از بین رفته بود

پرسش و تحقیق صفحه 47

1 – آهن: كم خونی (آنمی) ویتامین A: شب كوری و گزروفتالمی كلسیم: راشیتیسم

ویتامین D: راشیتیسم ید: گواتر

2 – اولا كاروتن موجود در هویج می تواند در بدن به ویتامین A تبدیل شود

دوما هویج دارای مقادیر زیادی الیاف است كه از ابتلای به یبوست و سرطان رورده بزرگ جلوگیری می كند

سوما هویج دارای بعضی از مواد معدنی مهم است

3 –

4 – تعدادی موش یا كبوتر یكسان (سالم، هم اندازه، هم نژاد و همجنس و غیره) انتخاب كرده و آنها را به دو دسته تقسیم می كنیم هر دسته را در قفسهای جدا گانه باشرایط یكسان (نور یكسان، آب یكسان، دمای یكسان و غیره) نگه می داریم به جانوران قفس اول برنج پوسته دار و به جانوران دسته دوم برنج بدون پوسته می دهیم حال اگر بعد از مدتی دیدیم جانورانی كه به آنها برنج بدون پوسته داده ایم به بری بری مبتلا شدند ولی جانورانی كه به آنها برنج سبوس دار داده بودیم به این بیماری مبتلا نشدند می فهمیم كه پوسته برنج دارای موادی است كه از ابتلا به بیماری بری بری جلوگیری می كند

5 – الف: نمودار مقابلب: مقداری از ویتامین C در اثر گرما

از بین می رود و مقداری از ویتامین C

نیز از كلم خارج شده وارد آب می شود

ج: توصیه می كنیم: اولا سبزیجات را نیم پز كند و در موقع پختن سبزیجات آنها را زیاد حرارت ندهد

دوما آب سبزیجات را دور نریزد زیر این آب دارای بسیاری از مواد موجود در سبزیجات استفعالیت های فصل ششم

فعالیت صفحه 49

1 – قد، رنگ، اندازه بدن، فرم گوشها، فرم دم، شكل صورت و غیره

2 – همه چهار پا دارند، همه پارس می كنند، بدن همه آنها پوشیده از مو است، همه دندانهای تیزی دارند و غیره

فعالیت صفحه 50 با توجه به اطلاعات به دست آمده از هر كلاس نمودار رسم می گردد

فعالیت صفحه 51 با توجه به نتایج حاصل از آزمایش تعیین گروه خونی جواب داده می شود

فعالیت صفحه 52 2 – بله

فعالیت صفحه 57 1 - زیرا همیشه A مقابل T و C مقابل G قرار می گیرد

2 – از سیتوپلاسم و از غذاهایی كه می خوریم

فعالیت صفحه 59 هر دو ولی محیط بیشتر موثر است

سوال متن صفحه 59

هردو – بستگی به نوع صفت دارد در بعضی از صفات مانند رنگ چشم، گروه خونی و اثر انگشت فقط وراثت دخالت دارد و در بعضی از صفات مثل ساخته شدن كلروفیل یا رشد بدن، هم محیط و هم وراثت دخالت دارند

پرسش و تحقیق صفحه 61

1 – دانشمندی بنام گریفیت در موقع كار كردن بر روی بیماری ذات الریه كشف كرد كه ماده وراثتی موجودات زنده مولكول DNA می باشد بعد از آن دانشمندی بنام چارگف كشف كرد كه در مولكولهای DNA همیشه A مقابل T و C مقابل G قرار می گیرد و در نهایت دانشمندانی بنام واتسون و كریك ساختار سه بُعدی مولكول DNA را كشف كردند آنها گفتند كه مولكول DNA همانند نردبانی است كه به دور محور فرضی پیچ خورده است

2 – تا اطلاعات وراثتی موجود در مولكول DNA تغییر نكرده و یا از بین نرود

3 – DNA در افراد مختلف متفاوت است زیرا افراد مختلف از سلولهای تخم متفاوتی (سلولهای جنسی متفاوتی) بوجود آمده اند

دو قلوهای یكسان DNA یكسانی دارند زیرا هر دو از یك سلول تخم (سلولهای جنسی یكسانی) بوجود آمده اند

4 – صفاتی مانند: گروههای خونی، رنگ چشم، فرم صورت، حالت موها، شكل بینی و غیره

صفاتی كه تحت تاثیر محیط بوجود آمده اند: زبان و لهجه ای كه با آن صحبت می كنیم، قد، وزن، تیره بودن یا نبودن پوست و غیره

عوامل محیطی كه بیشتر بر ماتاثیر گذاشته اند عبارتند از: نوع تغذیه، شرایط آب و هوا، فرهنگ و غیره

5 – الف: 10 كروموزوم ب: 5 جفت ج: 10 كروموزوم

د: چهار سلول – هر سلول دارای 5 كروموزوم خواهد بود

توجه: در تقسیم میتوز از یك سلول دو سلول بوجود می آید و تعداد كروموزمها ثابت می ماند

در تقسیم میوز از هر سلول چهار سلول بوجود می آید و تعداد كروموزومها نصف می شود.

6 – الف: ریبوزومها ب: به كمك مولكولی بنام RNA

فعالیت های فصل هفتم

فعالیت صفحه 63

1 – اولا خورشید موجود زنده نیست و ثانیا خورشید غذا نیست

2 – یونجه كفشدوزك گنجشك مار عقاب

گندم مرغ انسان

سوال زیر شكل صفحه 63

14 زنجیرهفعالیت صفحه 64

می توانید در مورد زنجیره های غذایی موجود، نوع موجودات و محل زندگی آنها، نحوه گرفتن گازها از هوا، محیط زیست موجودات زنده و غیره صحبت كنیدفعالیت صفحه 71

1 – اولا: تا باد آنها را خشك نكند و آنها را پراكنده نكند

دوما: تا خورشید آنها را خشك نكند و همچنین باعث مرگ تجزیه كنندگان موجود در بر گها نشود

2 – آب باران می تواند مواد حاصل از پوسیدگی را شسته و با خود ببرد همچنین خیس شدن سبب می شود برگها به هم چسبیده و در نتیجه نفوذ هوا به لابه لای آنها كاهش یابد و به عبارت دیگر زیرا خیس شدن مانع از پوسیدگی می شود

3 – تا اكسیژن كافی به تجزیه كنندگان برسد

4 – در خاك میكروبهای زیادی زندگی می كنند با افزودن خاك، میكروبهای موجود درخاك می توانند سبب پوسیدگی كودبرگ شوند

5 – تا اسید تولید شده در موقع پوسیدگی را خنثی كند

6 – زیرا ساقه های كلم سفت هستند و دیر پوسیده می شوند كوبیدن سبب می شود عمل پوسیدگی با سرعت بیشتری انجام گیرد

7 – تا هوا بتواند لابه لای آنها نفوذ كند

8 – زیرا رطوبت برای پوسیدگی لازم است ولی خیس شدن سبب چسبیدن برگها به یكدیگر و در نتیجه مانع از پوسیدگی می شود

9 – زیرا این مواد یا تجزیه نمی شوند و یا با سرعت كمتری تجزیه می شوند و از طرف دیگر بعضی از این مواد می توانند سبب مرگ تجزیه كنندگان شوند

10 – تا پوسیدگی در همه جای آن بصورت یكنواخت انجام گیرد

فعالیت صفحه 72

1 – گرما، نور، ساییدگی، انجماد

2 – برای پوسیدگی وجود رطوبت لازم است چون جسد فرد خشك شده است لذا میكروبها نتواسته اند روی آن فعالیت كرده و آن را تجزیه كنند

3 – در روز اول چون تعداد باكتریهای موجود در برگها كم است لذا میزان گرمای تولید شده نیز كم بوده و دمای برگها پایین است از روز اول تا روز هفتم به تدریج بر تعداد باكتریها افزوده شده در نتیجه میزان گرمای تولید شده نیز افزایش یافته و دمای برگها بالا می رود در روز هفتم به دلیل افزایش دما و مواد اسیدی و سمی، تعداد زیادی از باكتریها از بین رفته و تعداد آنها كاهش می یابد در نتیجه میزان گرمای تولید شده نیز كاهش یافته و دمای برگها پایین می آید4 – الف: یا جانوران دیگر آنها را خورده اند و یا اینكه پوسیده شده اند

ب: زیرا این مواد تجزیه پذیر نیستند

ج: خیر زیرا روزنامه قابل تجزیه است و تجزیه می شود (البته به شرطی كه شرایط لازم برای پوسیدگی فراهم باشد)

5 – به محض ذوب شدن یخ غذاها، میكروبهای موجود در آنها شروع به فعالیت كرده و غذا را فاسد می كنند از طرف دیگر انجماد سبب می شود تا غذا ها انسجام خود را از دست دهند در نتیجه اگر چنین غذایی را دوباره یخ زده بكنیم احتمال فعالیت باكتریها در آن زیاد تر خواهد بود


اكسیژن


فعالیت صفحه 76
تنفس

فتوسنتز
1 – این چرخه، اكسیژن مورد نیاز برای
دی اكسید كربن


تنفس جانوران را فراهم می كند2 – هنگامی كه ریشه این گیاهان در خاك پوسیده و تجزیه می شود پروتئین های موجود در آنها توسط باكتریهای شوره گذار به نیترات تبدیل می شود و باعث حاصلخیزی خاك می شود

3 – اولا بطور مرتب خاك را شخم بزنند تا اكسیژن به داخل خاك نفوذ كند و باكتری های تجزیه كننده، شوره گذار و تثبیت كننده نیتروژن فعالیت كنند دوما خاك را بصورت غرقابی آبیاری نكنند زیرا در اینصورت اكسیژن به داخل خاك نفوذ نمی كند و باكتریهای شوره زدا فعالیت می كنند

فعالیت صفحه 77

1 – در فصل پاییز و زمستان به دلیل اینكه اكثر گیاهان در خواب زمستانی هستند 2CO مصرف نمی كنند از طرف دیگر به دلیل سردی هوا مردم از سوختهای فسیلی برای گرم كردن خانه های خود استفاده می كنند لذا این دو عامل (مصرف نشدن 2CO و تولید 2CO) سبب افزایش تدریجی 2CO هوا می شوند و به این ترتیب در فروردین ماه مقدار 2CO هوا به بیشترین مقدار خود می رسد در فصل بهار و تابستان برعكس، گیاهان فتوسنتز انجام می دهند لذا 2CO مصرف می شود و از طرف دیگر به دلیل گرم شدن هوا مردم كمتر از سوختهای فسیلی استفاده می كنند و به این ترتیب رفته رفته تا اوایل پاییز مقدار 2CO هوا كاهش یافته و در مهر ماه به كمترین مقدار خود می رسد

خیر، زیرا در این مناطق تغییرات دما و در نتیجه تغییرات میزان تولید و مصرف 2CO محسوس نیست

2 – بلی، تهیه كردن آب، خاك، نور و جای مناسب برای گیاهان در داخل سفینه مشكل می باشد

3 – الف: نمودار مقابلب: تغییرا ت شدت فتوسنتز در طول شبانه روز به دلیل تغییرات میزان نور

ج: برعكس میزان دی اكسید كربن، یعنی در روز افزایش یافته و در شب كاهش می یابد4 – استفاده از انرژی نور خورشید، باد، آب، انرژی هسته ای و غیره

- استفاده از وسایل نقلیه عمومی، فرهنگسازی در مصرف سوخت، تنظیم موتور ماشینها، استفاده از ماشینهای كم مصرف و غیره

- ایجاد فضاهای سبز، ایجاد جنگل های مصنوعی، درختكاری و غیرهفعالیت صفحه 80

1 – با توجه به غذاهای خورده شده رسم شود

2 – قیمت های داده شده فرضی هستند.

الف: گوشت گاو 3500 تومان گوشت گوسفند 4000 تومان گوشت مرغ 1500 تومان

ب: هویج 100 تومان سیب زمینی 150تومان كاهو 200 تومان

برای محاسبه قیمت هر گرم، قیمت یك كیلو را به 1000 تقیسم می كنیم

میانگین مواد گوشتی: 3000 = 3 : (1500 + 4000 + 3500 )

میانگین سبزیجات: 150 = 3 : (200 + 150 + 100)

بلی هرقدر ماده غذایی به ابتدای زنجیره نزدیكتر باشد قیمت آن پایین تر خواهد بود

بلی، هزینه صرف شده برای تولید، هزینه لازم برای نگهداری و فروش، میزان عرضه و تقاضا، ارزش غذایی، فصل های مختلف، میزان بارندگی یا خشكسالی و ...

گرانترین گوشت: گوسفندی، هزینه تولید آن بالا است ارزش غذایی و مقبولیت بیشتری دارد

ارزانترین سبزی: هویج، زیرا به میزان زیادی تولید می شود و هزینه تولید آن پایین است

گرانترین سبزی: كاهو، زیرا نگهداری آن مشكل بوده و هزینه تولید آن زیاد تر است

3 – الف: ارزش غذایی، هزینه صرف شده برای تولید، میزان مقبولیت غذا در میان مردم، بیماریهایی كه از هر زنجیره می تواند به انسان منتقل شود و غیره

ب: در زنجیره الف اولا احتمال انتقال بیماریهای مشترك میان گاو و انسان وجود دارد و دوما زنجیره الف بیشتر از زنجیره ب سبب آلودگی محیط زیست می شود

4 – مشورت با متخصصین در امر كشاورزی، آبیاری به موقع، استفاده از كودهای كشاورزی به میزان لازم، شخم زدن مناسب خاك، استفاده از آفت كشها در حد لازم و غیره

5 – اولا: گاو جانوری خونگرم است و مقداری از انرژی را صرف گرم نگه داشتن بدن خود می كند درحالیكه ماهی خونسرد است و نیازی به مصرف انرژی برای گرم نگه داشتن بدن خود ندارد دوما: برای حركت كردن در خارج از آب انرژی بیشتری نسبت به حركت در آب لازم است (ماهی در آب زندگی می كند و گاو در خشكی) سوما: احتمالا مقدار مواد دفعی در گاو بیشتر از ماهی است لذا مقدار انرژی هدر رفته در ماهی كمتر از گاو می باشد و به عبارت دیگر بازده تبدیل انرژی در ماهی بیشتر از گاو است

6 – پنج درصد انرژی نور خورشید (05/0) در برگ ذخیره می شود و 4 درصد انرژی علف خورده شده (04/0) در بدن گاو ذخیره می شود لذا مقدار انرژی نور خورشیدی كه به بدن گاو می رسد برابر است با 2/0 درصد یعنی:

2/0% = 100 * 002/0 002/0 = 04/0 * 05/0فعالیت صفحه 85

1 - زیستگاه به محل زندگی جاندار گفته می شود ولی محیط زیست به مجموعه عوامل زنده و غیر زنده محیط زندگی جاندار گفته می شود

2 - - توانایی بالا رفتن از درخت

- توانایی استتار خود در میان شنها

- توانایی محافظت از خود در برابر آنزیمهای گوارشی، توانایی گرفتن غذای خود از روده، توانایی چسبیدن به روده

- داشتن برگهای بد مزه – داشتن تیغ و خار

- توانایی تنظیم آب بدن خود – توانایی تنظیم میزان املاح بدن خود

3 – پرستوها: برای پیدا كردن جاهای گرم و غذا بعضی ماهیها: برای تولیدمثل

4 – الف: بوجود آمدن علف ها و بوته ها

ب: بوجود آمدن درختچه ها و درختان كوچك

ج: بوجود آمدن درختان بزرگفعالیت صفحه 87

دانش آموزان باید بطور عملی انجام دهند

فعالیت بالای صفحه 88

جمعیت شامل افراد متعلق به یك گونه است و بنابرای نوزادان قورباغه نیز باید جزو جمعیت حساب شوند

فعالیت پائین صفحه 88

1 – با متعادل نگه داشتن میزان تولد و مرگ و میر 2 – غذافعالیت صفحه 89

1 – برای محاسبه تراكم جمعیت در هر سال، باید تعداد افراد جمعیت در آن سال را به مساحت كره زمین تقسیم كنیم به این ترتیب تراكم جمعیت در سالهای مختلف بصورت زیر می باشد: سال 1980 = 79/32

سال 1985 = 76/35 سال 1990 = 00/39 سال 1993 = 91/40 سال 1994 = 55/41

فعالیت صفحه 91 خاك، نفت، فلزات، آب، جنگلها و غیره

فعالیت صفحه 92 معمولا در كشورهای صنعتی مشكلاتی مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، كمبود مسكن، مشكلات ترافیك و غیره وجود دارد ولی در كشورهای در حال توسعه كمبود غذا، سوء تغذیه، افزایش بی رویه جمعیت، كمبود بهداشت، گسترش بیماریهای انگلی و میكروبی و غیره وجود داردفعالیت صفحه 93

نصب فیلترهای مختلف برای كارخانه ها و اتومبیل ها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، عدم تخریب جنگلها، روی آوردن به استفاده از سوختهایی كه آلودگی تولید نمی كنند یا آلودگی كمتری تولید می كنند، تصفیه فاضلابهای كارخانه ها، استفاده از روشهای زیستی برای مبارزه با آفت ها به جای استفاده از سموم شیمیایی و غیرهپرسش و تحقیق صفحه 94

1 - تجزیه كنندگان

2 – الف: نور ب: به شكل مواد غذایی

3 – زیرا مقداری از انرژی در اثر فعالیتهای زیستی و نیز بوسیله ادرار و مدفوع در زنجیره های غذایی به هدر می رود

4 – بلی، زیرا در این صورت مقدار انرژی كه در زنجیره های غذایی به هدر می رود كاهش می یابد

5 – آلود كننده های خانگی مثل: زباله های خانگی، فاضلاب های خانگی، پاك كننده ها، ظروف یكبار مصرف، دود وسایل گرم كننده و غیره

آلوده كننده های صنعتی مثل: مواد شیمیایی، فاضلابهای كارخانه ها، فلزات سنگین، دودكارخانه ها، آلودگی صوتی، لاستیك ها و غیره

آلوده كننده های كشاورزی مثل: سموم كشاورزی، كودهای شیمیایی، دود و صدای ماشین آلات كشاورزی و غیره

آلوده كننده های جامد مثل: پلاستیك، لاستیك، ظروف یكبار مصرف و غیره

را ه حل: استفاده از ظروف چند بار مصرف، استفاده از مواد قابل تجزیه به جای پلاستیك، بازجذب دوباره مواد، استفاده صحیح و به اندازه از مواد مختلف و غیره

6 – الف: ده هزار برابر

ب: انباشته شدن مواد در زنجیره های غذایی

ج: این آلودگی ها می توانند از طریق زنجیره های غذایی به انسان رسیده و سبب بیماری او شوند

7 – برای پیدا كردن جاهای گرم در فصل زمستان و جاهای خنك در تابستان و همچنین برای پیدا كردن مكان مناسب برای چرای دامهای خود

فعالیت های فصل هشتمفعالیت صفحه 97 بلی، زیرا برای تولید مثل باید وارد سلولهای دیگر شوند

فعالیت صفحه 99

این كار برای بقای ویروس اهمیت زیادی دارد زیرا در طی این مدت ویروس همراه با سلولها تكثیر پیدا كرده و تعداد خودش را افزایش می دهد

ایدز زیرا درمان ندارد و همچنین احتمال انتقال بیماری از افراد بیمار به افراد سالم بسیار زیاد می باشد

فعالیت صفحه 101 گیاهی، زیرا دارای دیواره سلولی است

فعالیت صفحه 102

زیرا با افزایش تعداد باكتریها اولا مقدار غذای موجود در محیط كاهش می یابد و ثانیا مقدار مواد سمی و مضر در محیط افزایش می یابد كه این دو عامل باعث مرگ و میر باكتریها و درنتیجه كاهش تعداد آنها می شودفعالیت صفحه 106

منحنی نشان می دهد كه در اولین تزریق، مدت زمان لازم برای تولید پادتن ها زیاد ولی میزان پادتن تولید شده كمتر می باشد درحالیكه در دومین تزریق مدت زمان لازم برای تولید پادتن ها كمتر ولی میزان پادتن تولید شده بیشتر می باشد

فعالیت صفحه 107

1 – قطر باكتری 2000 نانومتر و اندازه ویروس فلج اطفال 28 نانومتر است بنابراین باكتری 43/71 برابر اندازه یك ویروس فلج اطفال است

2 – دوری از بیماری های ویروسی با رعایت بهداشت و استفاده از واكسن ها

3 – باكتریهای تجزیه كننده سبب تجزیه مواد می شوند، باكتریهای شوره گذار و شوره زدا و باكتریهای تثبیت كننده نیتروژن در چرخه نیتروژن دخالت دارند و ...

فایده باكتریها بیشتر از زیان آنها است زیرا زندگی بدون وجود باكتریها ممكن نیست

4 – فعالیت گلبولهای سفید (زیرا بدن اعضای پیوند شده را بیگانه تلقی كرده و سعی می كند با ترشح پادتن با آنها مبارزه كند)

5 – الف: میكروب ضعیف شده یا كشته شده و یا سم بی اثر شده میكروبها

ب: با ضعیف كردن یا كشتن یا بی اثر كردن سم میكروبها توسط حرارت یا مواد شیمیایی

ج: زیرا اولا علت همه بیماریها میكروبی نیست و دوما بعضی از میكروبها دائما در حال تغییر هستند و نمی توانیم برای آنها واكسن بسازیم

د: به عهده دانش آموز

6 – قارچها (بیماریهایی مانند كچلی، برفك دهان و غیره را ایجاد می كنند)، كرمها (مانند كرم كدو كه انگل روده ای است)، تك سلولیها (مثل عامل بیماری مالاریا) و غیره

7 – شور كردن (با گرفتن آب میكروبها آنها را از بین می برد)، دودی كردن (مواد موجود در دود سبب كشته شدن میكروبها می شود)، ترشی انداختن (خاصیت اسیدی ترشی سبب مرگ میكروبها می شود)، خشك كردن (با گرفتن آب مواد غذایی از فعالیت و رشد میكروبها جلوگیری می كند)، حرارت دادن (گرما سبب مرگ میكروبها می شود)، منجمد كردن (سبب كاهش رشد میكروبها می شود)

8 – به عهده دانش آموز

9 – زیرا آنتی بیوتیك ها بر روی ویروس ها تاثیری ندارند علاوه بر این بعضی از ویروسها به سرعت تغییر می یابند بطوریكه نمی توانیم بر علیه آنها واكسن یا داروی موثری درست كنیم

10 – لوله كشی آب: از آنجایی كه لوله كشی آب گستردگی زیادی در شهرها دارد لذا آلودگی آن می تواند سبب شیوع بیماریهای واگیر در یك شهر شود

پاستوریزه كردن: با از بین بردن میكروبهای بیماریزا سبب ممانعت از انتقال بسیاری از بیماریهای واگیردار از حیوان به انسان می شود و در عین حال طعم و مزه غذا ها را نیز تغییر نمی دهد

واكسیناسیون: سبب می شود تا بدن ما در مقابل بیماریهای واگیردار مصونیت پیدا كند و به این ترتیب واكسیناسیون تاكنون توانسته است جان میلیون ها نفر را نجات دهد

آنتی بیوتیك ها: موادی هستند كه باكتری ها را از بین می برند و بنابراین برای بهبودی افرادی كه در بدن آنها عفونت (باكتری) وجود دارد بسیار مفید هستند

منبع:biology-science.blogfa.com
موضوعات مرتبط: زیست شناسی ,
لینک های مرتبط: biology-science.blogfa.com ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب